Välkommen till

Veum AB

Veum AB och Stefan Jansson har lång erfarenhet av utveckling med .net, sql och Azure inom bank, finans och tillverkande industri.Om image

.Net

Vi har lång erfarenhet av utveckling i Microsofts .net och .net Core

React & Angular

Full-stack lösningar för en snabb och pålitlig utveckling

Molntjänster

Molntjänster – Skräddarsydd lösning för dina IT-behov.

Testamenten

Försäkra dig om att din sista vilja blir respekterad, innan det är för sent.

IT Avtal

Fastighetsrätt

Körjournal

Håll koll på dina resor, bygg en journal med automatik beroende på start och stopp. AI lär sig dina mönster och underlättar din rapportern

Fordonspark

Ha koll på företagets fordon, deras nyttjande och status. Få felrapporter innan den anställde rapporterar om dessa.

Kostnader

Automatik

Glöm problem att hitta vilken app som ska användas, vilken parkeringszon du är i eller att sätta upp din P-skiva i fönstret. Vi gör det åt dig!

Flera bilar, flera förare?

Dela uppgifter inom familjen, bli informerad på det du vill

Integrationer

Kvitton och körjournaler kan skickas till t.ex. din arbetsgivare med automatik